فرم درخواست ست فروش شركت بيز
 1. نام و نام خانوادگي (*)
  ورودی نامعتبر
 2. موبايل(*)
  ورودی نامعتبر
 3. انواع كارت ويزيت
  ورودی نامعتبر
  /*/ در صورت درخواست تيك بزنيد تيراژ همه موارد 1000 تايي ميباشد
 4. ست فروش بيز
  ورودی نامعتبر
  در صورت درخواست تيك بزنيد
 5. توضیحات دیگر
  ورودی نامعتبر
 6. مبلغ کل (ریال)(*)
  ورودی نامعتبر
 7. جمع کل
  0 ريال
 8. نحوه پرداخت
 9. شماره حساب بانك ملت 339470380 شماره كارت 6104337942342062 بنام مجتبي صفارازغندي ميباشد .