سخن بزرگان...

نمی توان برگشت و آغاز خوبی داشت،  اما می توان شروع کرد و پایان خوبی داشت

باد با چراغ خاموش کاری ندارد ؛ اگر در سختی هستی بدان که روشنی...

بهترین روزهایت را به کسانی هدیه کن  که بدترین روزها در کنارت بوده اند ...

امام حسين (ع)مي فرمايند: عاجزترين مردم كسي است كه نتواند دعا كند.

از اين ناراحت نيستم كه به من دروغ گفته ي از اين ناراحتم كه ديگر نميتوانم باورت كنم....

تقدير تقويم انسانهاي عاديست  و تغيير تدبير انسانهاي عاليست.

چه خوبست كه انسان بعضي وقتها به تماشاي سحر برود تا با همه ي وجود باور كند كه آفتاب بي گمان خواهد دميد

یادمان باشد که "اعتماد" المثنی ندارد، پس لطفا گمش نکنیم.

تهمت مثل زغال است اگر نسوزاند سیاه می کند ...

roz 232