نترس, بگو دوستت دارم

امروز می‌تونه یه روز عادی باشه مثل همه روزای دیگه.

می‌تونه با یه سری

کار تکراری شروع و تموم بشه.

حتی ممکنه حالمون به خوبی روزای پیش باشه و

آخر شب همون فکرا و همون خستگی آشنا و همیشگی رو تجربه کنیم.

اما همین لحظه،

همین یه دقیقه‌ بعدی که تو راهه می‌تونه امروز رو جوری عوض کنه كه

شبیه هیچ روز دیگه‌ای نباشه.

موبایلت همراته؟ چند ثانیه فکر کن و ببین کی همین الان از شنیدن صدای تو یه دنیا خوشحال می‌شه.

مادربزرگت؟ مامانت، یا بابات که سر کاره؟

دوست صمیمی‌ات یا یکی از دوستات که یه دلخوری کوچیک بین‌تون ایجاد شده

و نمی‌ذاره همه چی به حالت اولش برگرده؟

کدوم یکی از دیدن شماره و اسمت روگوشی‌شون شاد می‌شن

و اگه گوشی رو بردارن و فقط این جمله رو بشنون از

خوشحالی پر درمیارن:

زنگ زدم بگم خیلی دوستت دارم.

همزمان که به خوندن این مطلب ادامه می‌دی اسم این آدما رو یادت بیار.

خجالت نکش.

گفتن دوستت دارم خجالت نداره و همه از شنیدنش و گفتنش خوشحال می‌شن.

تردید نکن که همین یه جمله همه امروزت رو زیر و رو می‌کنه.

از سر کار یا کلاست که برگردی شهر هم به نظرت قشنگتره

و شب یکی از اون آدمایی می‌شی که با یه لبخند کوچولو روی لبشون به خواب رفتن.

بدو …

دیر شد …

شماره رو بگیر!